Blog Anpa Carcabelos

image

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

A Xunta Directiva da ANPA CARCABELOS do CEIP ISAAC DIAZ PARDO convoca a  AsembleaXeral Ordinaria que terá lugar no pabellón exterior do centro escolar o mércores 15dexunioás16:00 horas en primeira convocatoria, 16:30 en segunda coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Balance económico.
  3. Presentación do programa de actividades extraescolares 2022-2023.
  4. Servicio de almorzos e madrugadores. Bonos  e revisión de cuotas.
  5. Seguro escolar. Renovación e revisión de cuotas.
  6. Páxina web e programa de xestión de remesas.
  7. Preguntas e suxestions

 

Asdo. Patricia Pol Blanco                           Asdo.Rocio Martínez Arboleda
Presidenta do ANPA CARCABELOS          Secretaria do ANPA CARCABELOS

Culleredo a 7 de xunio de 2022